OpenStack là gì? Ảo hóa OpenStack được hiểu thế nào?

OpenStack để làm gì?

Trong bài viết này PINET sẽ giới thiệu sơ lược những vấn đề cơ bản về OpenStack, nhằm giúp những bạn mới bắt đầu tìm hiểu có thể tiếp cận được OpenStack là gì? Ảo hóa OpenStack được hiểu thế nào?

Nếu bạn là dân IT chuyên nghiệp chắc các bạn cũng đã nghe qua các cum từ Ảo Hóa (Virtualization) và Điện toán đám mây (Cloud Computing