Giải pháp Cloud Computing

Thuật ngữ ” điện toán đám mây” định nghĩa thế nào?

Bạn có thể đã nghe nói thuật ngữ điện toán đám mây hay “Cloud Computing”, vậy bạn đã hiểu điện toán đám mây là gì? Có rất nhiều định nghĩa bay xung quanh rằng bạn sẽ không được một mình nếu bạn đấu tranh để định nghĩa nó. Điện toán đám mây chỉ đơn giản là một tập hợp các tài nguyên máy tính gộp lại và các dịch vụ cung cấp trên web. Khi bạn biểu đồ mối quan hệ giữa tất cả các yếu tố tương tự như một đám mây.

Tìm hiểu về Cloud Computing đang “hot”

Tại Việt Nam thì đa số hiểu Cloud Computing là Điện toán đám mây, một trong các công nghệ “hot” trong vài năm trở lại đây. Đây cũng là một cụm từ được nhắc đến nhiều trong các bài báo, bài viết của các hãng công nghệ. Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia của Mỹ (NIST) đã định nghĩa: Điện toán đám mây là mô hình điện toán cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên tính toán (ví dụ: mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp).

Hiểu một cách đơn giản thì Điện toán đám mây là bước kế tiếp của Ảo hóa. Ảo hóa phần cứng, ảo hóa ứng dụng là thành phần quản lý và tổ chức, vận hành các hệ thống ảo hóa trước đó.

Nói sơ qua “độ tăng – giảm” của điện toán đám mây

* Sử dụng các tài nguyên tính toán động (Dynamic computing resources) : Các tài nguyên được cấp phát cho doanh nghiệp đúng như những gì doanh nghiệp muốn một cách tức thời. Thay vì việc doanh nghiệp phải tính toán xem có nên mở rộng hay không, phải đầu tư bao nhiêu máy chủ thì nay doanh nghiệp chỉ cần yêu cầu chúng tôi cần thêm tài nguyên tương đương với …và đám mây sẽ tự tìm kiếm tài nguyên rỗi để cung cấp cho bạn.

* Giảm chi phí : Doanh nghiệp sẽ có khả năng cắt giảm chi phí để mua bán, cài đặt và bảo trì tài nguyên. Rõ ràng thay vì việc phải cử một chuyên gia đi mua máy chủ, cài đặt máy chủ, bảo trì máy chủ thì nay bạn chẳng cần phải làm gì ngoài việc xác định chính xác tài nguyên mình cần và yêu cầu. Quá tiện!.

* Giảm độ phức tạp: trong cơ cấu của doanh nghiệp : Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mà lại phải có cả một chuyên gia IT để vận hành, bảo trì máy chủ thì quá tốn kém. Nếu outsource được quá trình này thì doanh nghiệp sẽ chỉ tập trung vào việc sản xuất hàng hóa chuyên môn của mình và giảm bớt được độ phức tạp trong cơ cấu.

* Tăng khả năng sử dụng tài nguyên tính toán : Một trong những câu hỏi đau đầu của việc đầu tư tài nguyên (ví dụ máy chủ) là bao lâu thì nó sẽ hết khấu hao, đầu tư như thế có lãi hay không, có bị outdate về công nghệ hay không … Khi sử dụng tài nguyên trên đám mây thì bạn không còn phải quan tâm tới điều này nữa.

Để hiểu rõ thì chúng ta cần nắm được 5 – 4 – 3 trong Cloud Computing: đó là 5 đặc tính, 4 mô hình dịch vụ và 3 mô hình triển khai.

5 đặc điểm:

 • Khả năng thu hồi và cấp phát tài nguyên (Rapid elasticity).
 • Truy nhập qua các chuẩn mạng (Broad network access).
 • Dịch vụ sử dụng đo đếm được (Measured service,) hay là chi trả theo mức độ sử dụng pay as you go.
 • Khả năng tự phục vụ (On-demand self-service).
 • Chia sẻ tài nguyên (Resource pooling).

4 mô hình dịch vụ (mô hình sản phẩm):
https://pinet.com.vn/4-mo-hinh-dich-vu-cloud-computing-dien-toan-dam-may.html

 • Public Cloud: Đám mây công cộng (là các dịch vụ trên nền tảng Cloud Computing để cho các cá nhân và tổ chức thuê, họ dùng chung tài nguyên).
 • Private Cloud: Đám mây riêng (dùng trong một doanh nghiệp và không chia sẻ với người dùng ngoài doanh nghiệp đó).
 • Community Cloud: Đám mây cộng đồng (là các dịch vụ trên nền tảng Cloud computing do các công ty cùng hợp tác xây dựng và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng).
 • Hybrid Cloud: Là mô hình kết hợp (lai) giữa các mô hình Public Cloud và Private Cloud.

3 mô hình triển khai: tức là triển khai Cloud Computing để cung cấp:
https://pinet.com.vn/3-mo-hinh-trien-khai-cloud-computing-dien-toan-dam-may.html

 • Hạ tầng như một dịch vụ (IaaS – Infrastructure as a Service).
 • Nền tảng như một dịch vụ (PaaS – Platform as a Service).
 • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS – Software as a Service).

PINET sẽ phân tích cụ thể từng mô hình dịch và mô hình triển khai cho các bạn tham khảo ở phần tiếp theo.