3 mô hình triển khai Cloud Computing (Điện toán đám mây)

Cùng PINET tìm hiểu 3 mô hình triển khai Cloud Computing (Điện Toán Đám Mây) để cung cấp dịch vụ:

  • Hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service)
  • Nền tảng như một dịch vụ (Platform as a Service)
  • Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service)

Đặc trưng tiêu biểu của các dịch vụ điện toán đám mây là cung cấp hạ tầng, nền tảng và phần mềm giống như dich vụ máy chủ ảo, với cách sử dụng dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu đối với người dùng.

1. Infrastructure-as-a-Service (IaaS – Dịch vụ hạ tầng):

Cung cấp cho người dùng hạ tầng thô (thường là dưới hình thức các máy ảo) như là một dịch vụ

Những kiến trúc ảo xếp chồng là một ví dụ của xu hướng mọi thứ là dịch vụ và có cùng những điểm chung. Hơn hẳn một máy chủ cho thuê, không gian lưu trữ tập trung hay thiết bị mạng, máy trạm thay vì đầu tư mua nguyên tất cả thì có thể thuê đầy đủ dịch vụ bên ngoài. Những dịch vụ này thông thường được tính chi phí trên cơ sở tính toán chức năng và lượng tài nguyên sử dụng (và từ đó ra chi phí) sẽ phản ảnh được mức độ của hoạt động. Đầy là một sự phát triển của những giải pháp lưu trữ web và máy chủ cá nhân ảo.

Những đặc trưng tiêu biểu:
o Cung cấp tài nguyên như là dịch vụ: bao gồm cả máy chủ, thiết bị mạng, bộ nhớ, CPU, không gian đĩa cứng, trang thiết bị trung tâm dữ liệu;
o Khả năng mở rộng linh hoạt;
o Chi phí thay đổi tùy theo thực tế;
o Nhiều người thuê có thể cùng dùng chung trên một tài nguyên;
o Cấp độ doanh nghiệp: đem lại lợi ích cho công ty bởi một nguồn tài nguyên tính toán tổng hợp.

2. Platform-as-a-Service (PaaS – Dịch vụ nền tảng):

Cung cấp API cho phát triển ứng dụng trên một nền tảng trừu tượng

Cung cấp nền tảng tính toán và một tập các giải pháp nhiều lớp. Nó hỗ trợ việc triển khai ứng dụng mà không quan tâm đến chi phí hay sự phức tạp của việc trang bị và quản lý các lớp phần cứng và phần mềm bên dưới, cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để hỗ trợ chu trình sống đầy đủ của việc xây dựng và cung cấp một ứng dụng và dịch vụ web sẵn sàng trên Internet mà không cần bất kì thao tác tải hay cài đặt phần mềm cho những người phát triển, quản lý tin học, hay người dùng cuối. Nó còn được biết đến với một tên khác là cloudware.

Cung cấp dịch vụ nền tảng (PaaS) bao gồm những điều kiện cho qui trình thiết kế ứng dụng, phát triển, kiểm tra, triển khai và lưu trữ ứng dụng có giá trị như là dịch vụ ứng dụng như cộng tác nhóm, săp xếp và tích hợp dịch vụ web, tích hợp cơ sở dữ liệu, bảo mật, khả năng mở rộng, quản lý trạng thái, phiên bản ứng dụng, các lợi ích cho cộng đồng phát triển và nghiên cứu ứng dụng. Những dịch vụ này được chuẩn bị như là một giải pháp tính hợp trên nền web.

Những đặc trưng tiêu biểu:
o Phục vụ cho việc phát triển, kiêm thử, triển khai và vận hành ứng dụng giống như là môi trường phát triển tích hợp;
o Các công cụ khởi tạo với giao diện trên nền web;
o Kiến trúc đồng nhất;
o Tích hợp dịch vụ web và cơ sở dữ liệu;
o Hỗ trợ cộng tác nhóm phát triển.

Thuận lợi:
o Dịch vụ nền tảng (PaaS) đang ở thời kì đầu và được ưa chuộng ở những tính năng vốn ưa thích dịch vụ phần mềm, bên cạnh đó có tích hợp các yếu tố về nền tảng hệ thống;
o Ưu điểm trong những dự án tập hợp những công việc nhóm có sự phân tán về địa lý;
o Khả năng tích hợp nhiều nguồn của dich vụ web;
o Giảm chi phí ngoài lề khi tích hợp các dịch vụ về bảo mật, khả năng mở rộng, kiểm soát lỗi…
o Giảm chi phí khi trừu tượng hóa công việc lập trình ở mức cao để tạo dịch vụ, giao diện người dùng và các yếu tố ứng dụng khác;
o Mong đợi ở người dùng có kiến thức có thể tiếp tục hoàn thiện và hỗ trợ tương tác với nhiều người để giúp xác định mức đô khó khăn của vấn đề chúng ta gặp phải;
o Hướng việc sử dụng công nghệ để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc phát triển ứng dụng đa người dùng cho những người không chỉ trong nhóm lập trình mà có thể kết hợp nhiều nhóm cùng làm việc.

Khó khăn:
o Ràng buộc bởi nhà cung cấp: do giới hạn phụ thuộc và dịch vụ của nhà cung cấp;
o Giới hạn phát triển: độ phức tạp khiến nó không phù hợp với yêu cầu phá triển nhanh vì những tính năng phức tạp khi hiện thực trên nền tảng web.

3. Software-as-a-Service (SaaS – Dịch vụ phần mềm):

Cung cấp dịch vụ phần mềm thực thi từ xa

Dịch vụ phần mềm (SaaS) là một mô hình triển khai ứng dụng mà ở đó người cung cấp cho phép người dùng sử dụng dịch vụ theo yêu cầu. Những nhà cung cấp SaaS có thể lưu trữ ứng dụng trên máy chủ của họ hoặc tải ứng dụng xuống thiết bị khách hàng, vô hiệu hóa nó sau khi kết thúc thời hạn. Các chức năng theo yêu cầu có thể được kiểm soát bên trong để chia sẻ bản quyền của một nhà cung cấp ứng dụng thứ ba.

Những đặc trưng tiêu biểu:
o Phần mềm sẵn có đòi hỏi việc truy xuất, quản lý qua mạng;
o Quản lý các hoạt dộng từ một vị trí tập trung hơn là tại vị trí của khách hàng, cho phép khác hàng truy xuất từ xa thông qua web;
o Cung cấp ứng dụng thông thường gần gũi với 1 hay nhiều mô hình ánh xạ bao gồm cả các đặc trưng kiến trúc, giá cả và quản lý;
o Những tính năng tập trung nâng cấp, giúp người dùng thoát khỏi việc tải các bản vá lỗi và cập nhật;
o Thường xuyên tích hợp những phần mềm giao tiếp trên mạng diện rộng.