Quy định sử dụng sản phẩm dịch vụ (được gọi là “Quy định”) bao gồm những điều khoản, nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn về việc sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH Công Nghệ PINET (được gọi là “Công ty”) nhằm quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (“Khách hàng”) đối với các dịch vụ và sản phẩm của Công ty (“Dịch vụ & Sản phẩm”). Những quy định được tạo ra nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa Công ty và khách hàng. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi các Quy định, điều khoản về dịch vụ & sản phẩm bất cứ lúc nào và thời gian nào, tự động có hiệu lực đối với tất cả các khách hàng khi được Công ty thông qua và công bố tại https://pinet.com.vn trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Công ty và khách hàng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ & sản phẩm của Công ty, khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các Quy định này.

I. QUY ĐỊNH

1. Quy định sử dụng Email Relay:

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin nội dung của các mail gửi & nhận. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin nội dung của các mail gửi & nhận của mình. Tất cả mọi vi phạm đều sẽ bị cảnh báo, xóa dữ liệu hoặc hủy bỏ. Trong truờng hợp đó Công ty không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ;
 • Những nội dung trong mail sau đây được coi là vi phạm quy định:
  • Có mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
  • Sao lưu phần mềm không có bản quyền, văn hóa phẩm đồi trụy;
  • Bất cứ hình thức Hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác;
  • Gây quá tải tài nguyên hệ thống do chủ quan hoặc khách quan;
  • Khách hàng không được sử dụng hình thức Spam mail từ server hay mạng của công ty, cũng không được khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng vào mục đích Spam email.

2. Quy định sử dụng VPS:

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Công ty không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website đặt trên VPS cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên VPS trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi, … hoặc bị phá hoại do bị mất các thông tin truy cập dịch vụ;
 • Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên VPS;
 • Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình;
 • Khách hàng phải đảm bảo tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng website của mình trên VPS vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt không được vi phạm một trong các điều sau:
  • Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị ngăn cấm (vi phạm pháp luật) khác dưới bất kì cách thức nào;
  • Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội: các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ;
  • Khách hàng không được sử dụng hình thức Spam mail từ server hay mạng của công ty, cũng không được khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng vào mục đích Spam email;
  • Khách hàng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ;
  • Người sử dụng không được phép cài đặt HiveMail, Web Chat (Free Mail Scripts), các file nhạc (.mp3, .ram, .wma,…), video music (.avi, .dat, .mp4,…) và các software không phải bản quyền của mình. Nếu không dữ liệu của bạn sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

II. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 • Khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp phải từ 18 tuổi trở lên;
 • Công ty được quyền liên hệ khách hàng theo thông tin đăng kí ban đầu;
 • Khách hàng có thể thay đổi thông tin đăng kí dịch vụ và phải thông báo cho công ty qua email: [email protected]

III. TẠM NGƯNG/CHẤM DỨT DỊCH VỤ

1. Tạm ngưng dịch vụ: Công ty có thể tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không cần thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp:

 • Khách hàng bị nghi ngờ hoặc được xác nhận có hành vi vi phạm các điều khoản được nêu trong quy định này;
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ làm ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng đến hệ thống mạng của Công ty và các khách hàng khác;
 • Theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật quy định.

2. Chấm dứt dịch vụ: Công ty có thể chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không cần thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp:

 • Sau 07 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được thông báo quá hạn thanh toán mà vẫn không thanh toán dịch vụ hoặc không có bất kỳ thông báo tạm hoãn thanh toán hay trả chậm nào cho Công ty;
 • Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong quy định này, bao gồm cả quy định chấp nhận sử dụng và không có hành vi khắc phục, sửa chữa vi phạm trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản / Email / điện thoại của Công ty;
 • Trường hợp công ty không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ, công ty sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng, số tiền này được tính dựa theo thời gian còn lại từ ngày công ty chính thức ngưng cung cấp dịch vụ cho đến ngày hết hạn dịch vụ của khách hàng.

IV. BẤT KHẢ KHÁNG
Tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Công ty bao gồm: chiến tranh, các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, bãi công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất, dịch bệnh, thảm hoạ, thiên tai hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khác… Công ty không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp thuộc các trường hợp bất khả kháng được nêu trên.

V. HỖ TRỢ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Công ty bảo đảm hệ thống mạng và Datacenter của Công ty luôn hoạt động 100% vào mọi thời điểm, trừ các trường hợp sau đây:

 • Bảo trì định kỳ, được thông báo trước 24h;
 • Chuyển đổi dữ liệu được lên lịch trước 1 tuần và sẽ diễn ra trong vòng 6 giờ;
 • Tạm ngưng/ngừng dịch vụ do không thanh toán đúng hạn;
 • Các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Công ty như việc giải thể, phá sản hay các trường hợp nghiêm trọng khác từ phía các nhà cung cấp của Công ty hoặc do lỗi ISP của khách hàng;
 • Phần mềm độc hại chạy trong các hosting, VPS khách hàng làm ảnh hưởng tới dịch vụ của Công ty;
 • Tác động của bên thứ ba như các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút máy tính;
 • Vi phạm các quy định sử dụng của Công ty;
 • Do khách hàng thực hiện thao tác bị lỗi.

VICÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Sau khi Công ty khởi tạo dịch vụ khách hàng sẽ được cấp username và mật khẩu để tự quản lý. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như phải tự bảo quản tài khoản quản lý dịch vụ mà Công ty đã cung cấp;
 • Công ty không chịu trách nhiệm việc mất mát dữ liệu của khách hàng do những nguyên nhân khách quan gây ra. Công ty khuyến cáo khách hàng thường xuyên tự sao lưu dữ liệu của mình về PC đề phòng những rủi ro ngoài ý muốn hoặc có thể thuê thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu do công ty cung cấp;
 • Mỗi bên thừa nhận và đồng ý với bên kia được quyền sở hữu độc quyền và quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, sáng chế, bản quyền, và sở hữu trí tuệ khác;
 • Không bên nào có thể sử dụng tên của những người khác hoặc nhãn hiệu thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

* Lưu ý:
Công ty có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định sử dụng dịch vụ & sản phẩm bất cứ khi nào. Mọi điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Quy định sử dụng dịch vụ & sản phẩm trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Công ty và khách hàng. Các thay đổi (nếu có) có hiệu lực kể từ khi được BGĐ Công ty thông qua và được công bố trên Website: https://pinet.com.vn

Các thắc mắc và góp ý về Quy định sử dụng dịch vụ & sản phẩm vui lòng gửi về Công ty TNHH Công Nghệ PINET qua địa chỉ email: [email protected]