BẢNG GIÁ VPS SSD

VPS BASIC
250.000đ/tháng
CPU: 2 Cores
RAM: 2GB
SSD: 20Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 1
430.000đ/tháng
CPU: 2 Cores
RAM: 4GB
SSD: 40Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 2
590.000đ/tháng
CPU: 4 Cores
RAM: 5GB
SSD: 60Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 3
800.000đ/tháng
CPU: 4 Cores
RAM: 6GB
SSD: 80Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí

VPS 4
1.250.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 8GB
SSD: 100Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 5
1.450.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 10GB
SSD: 120Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 6
1.750.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 12GB
SSD: 150Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí
VPS VIP
2.200.000đ/tháng
CPU: 8 Cores
RAM: 18GB
SSD: 200Gb
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 1
Cài Đặt: Miễn phí

Tin Tức và Công Nghệ

Docker là gì?

Docker là gì? Nó có tác dụng gì đến việc phát triển hệ thống phần phần mềm. Hãy cùng PINET tìm hiểu nhé. Nhưng trước khi đến với Docker thì …